Czym jest MusInvent?

MusInvent jest nowoczesnym oprogramowaniem do katalogowania i zarządzania zbiorami oraz gromadzenia informacji o nich. Skierowany jest przede wszystkim dla małych i średnich muzeów. Zadaniem naszego oprogramowania jest gromadzenie i łatwe zarządzanie danymi na temat zgromadzonych eksponatów, przy minimalizacji kosztów z tym związanych. Dzięki nam państwa instytucja zostanie wprowadzona w erę cyfryzacji. Wejście w ten świat nie musi oczywiście nastąpić od razu z wielkim rozpędem. Dzięki naszej ofercie możliwe jest stopniowanie tego procesu poprzez rozszerzanie opcji naszego oprogramowania i dostosowanie jego kosztów do obecnej sytuacji finansowej,  co jest skutkiem elastycznej licencji. Kupując nasze oprogramowanie nie musisz martwić się o liczbę urządzeń, za pośrednictwem, których możliwy będzie dostęp do danych i praca z nimi. Nasza licencja oferuje nieograniczoną liczbę programów klienckich. Nasze oprogramowanie przedstawia wszystkie wprowadzone zbiory w formie listy, dając możliwość szybkiego przeglądania ich zawartości, prostego wyszukiwania, drukowania tych informacji, śledzenia zmian, a wszystko z wielu urządzeń jednocześnie.

Nie wymaga to także inwestycji w drogi sprzęt komputerowy oraz jego obsługę i konserwację. W naszej ofercie mamy możliwość wykupienia abonamentu, dzięki któremu korzystanie z naszego oprogramowania stanie się bezobsługowe i będzie wymagało jedynie łącza internetowego oraz komputera, z którego będzie możliwy dostęp do danych. Dzięki tej opcji dane będą zabezpieczone przez profesjonalistów na zewnętrznych serwerach, gdzie będzie regularnie tworzona kopia bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Nowości

Aktualizacja minimalnych wymagań

  • 2 lipca 2015 20:13

Wraz z postępem techniki komputerowej i wymagania programów ulegają zwiększeniu. Wraz z nową aktualizacją naszego programu uległy zmianie wymagania dotyczące Serwera. Wzrosła minimalna ilość pamięci R…

Więcej

Zobacz więcej